Contact

P.F.A. BLEOTU VIOREL

Profesor de legislaţie rutieră şi instructor auto autorizat
E-mail: viorel.bleotu@gmail.com
Telefon: 0723-181901

Formular de contact:

Nume (obligatoriu)

Email (obligatoriu)

Nr. de telefon (optional)

Subiect (obligatoriu)

Mesaj (obligatoriu)

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului:
a) cererea-tip, semnată de candidat;
b) fişa de şcolarizare;
c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate (6 luni);
d) copia actului de identitate;
e) chitanţele de plată a taxelor aferente obţinerii permisului de conducere;
f) copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicită obţinerea unor noi categorii şi/sau subcategorii;
g) documente care să facă dovada domiciliului sau reşedinţei în România, în cazul străinilor, sau care, în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, să facă dovada rezidenţei în România ori să ateste că se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni;
h) declaraţie notarială din care să rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat – numai pentru străini şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care nu prezintă documentul prevăzut la lit. f);
i) copia hotărârii judecătoreşti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de conducător de vehicule, prevăzută de Codul penal, dupa caz, rămasă definitivă – numai pentru candidaţii al căror permis de conducere a fost anulat, aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.